پژوهشگر در حوزهٔ پردازش زبان طبیعی و ترجمهٔ ماشینی در بخش هوش مصنوعی شرکت فیس‌بوک


صفحهٔ شخصی:

https://rasoolims.github.io/

ایمیل:

rasooli[[at]]fb[[.com]]


سوابق کاری در حوزهٔ پردازش زبان کاری

 • پژوهشگر، فیس‌بوک، ۲۰۱۸ - اکنون
 • کارآموز پژوهشی، مایکروسافت، تابستان ۲۰۱۷
 • کارآموز پژوهشی، گوگل، تابستان ۲۰۱۵
 • کارآموز پژوهشی، یاهو، تابستان ۲۰۱۴
 • کارآموز پژوهشی، نوآنس کامیونیکیشنز، تابستان ۲۰۱۳
 • مدیر و پژوهشگر، گروه پژوهشی دادگان زبان فارسی، ۱۳۸۹-۱۳۹۱
 • پژوهش و توسعه، پروژهٔ ویراستیار، ۱۳۸۸-۱۳۸۹

 

تحصیلات

 • دکتری علوم رایانه، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ۲۰۱۲- ۲۰۱۸
 • کارشناسی ارشد علوم رایانه، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ۲۰۱۲- ۲۰۱۴.
 • کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸-۱۳۹۰.
 • کارشناسی مهندسی نرم‌افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴-۱۳۸۸.